Довідково-пошуковий апарат

Основою діяльності бібліотеки є довідково – пошуковий апарат бібліотеки – це сукупність традиційних та електронних бібліотечних каталогів і картотек.

З 2000 року ведеться електронний каталог, який містить перелік усіх зареєстрованих документів.

Елементом електронного каталогу є опис документа.

Функції електронного каталогу – це оперативний пошук документів з метою їх подальшого замовлення в локальній мережі з усіх ПК університету, та в режимі віддаленого доступу через Інтернет.

Передбачені засоби відбору документів в електронному каталозі за різними ознаками: за автором, назвою, словами з назви, мовою видання, ро-ком видання, УДК, ключовими словами.

Довідково-пошуковий апарат