Європейська якість освіти!

Система управління якістю Університету імені Альфреда Нобеля визнана такою, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015

З 31 травня по 2 червня 2017 року в Університеті успішно завершився зовнішній ресертифікаційний аудит, проведений за участю експертів міжнародного сертифікаційного органу «ПРИРОСТ» – член DQS-UL Group. На заключній нараді 2 червня 2017 року експерти одностайно відзначили, що функціонуюча в Університеті впродовж останніх семи років система управління якістю повністю відповідає вимогам нового стандарту ISO 9001:2015.

Слід зазначити, що стандарт ISO 9001:2015 на відміну від попереднього базується на процесному підході, елементами якого є цикл «Рlаn-Do-Сhеck-Аct» (PDCA) («Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій») та «ризик-орієнтоване мислення».

Цикл РDСА стисло описується так:

  — Плануй: встановлюй цілі системи та її процесів, а також визначай ресурси, які потрібні для отримання результатів відповідно до вимог замовників і політики організації; ідентифікуй і розглядай ризики та можливості.

   — Виконуй: упроваджуй те, що заплановано.

   — Перевіряй: здійснюй моніторинг, а саме контролюй процеси, перевіряй якість випущеної продукції та наданих послуг, зважаючи на політику, цілі, вимоги, плани тощо, і звітуй про результати.

    — Дій: уживай, за потреби, заходи для поліпшення результатів діяльності.

«Ризик-орієнтоване мислення» направлене на врахування елементів невизначеності, які можуть внести корективи у реалізацію запланованих заходів, та включає в себе розробку та впровадження певних запобіжних дій.

За результатами зовнішнього ресертифікаційного аудиту Університет отримав строком на три роки (до червня 2020 року) сертифікати відповідності його системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015: від німецького органу сертифікації ”DQS-UL Group”, від міжнародної мережі сертифікації (сертифікат міжнародного зразка IQNet) та від Національної агенції з акредитації України.

iqnetiso2015

Сертифікат відповідності системи управління якістю Університету вимогам 
міжнародного стандарту ISO 9001:2015 міжнародної мережі сертифікації (сертифікат міжнародного зразка IQNet)

dqsgroupiso2015

Сертифікат відповідності системи управління якістю Університету вимогам 
міжнародного стандарту ISO 9001:2015 німецького органу сертифікації ”DQS-UL Group”

iso2015ukraineiso2015ukraine2

 Сертифікат відповідності системи управління якістю Університету вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 Національної агенції з акредитації України

УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ: за висновками експертів Органу сертифікації «ПРИРОСТ»- член DQS Group» система менеджменту відповідає вимогам міжнародних стандартів!

Європейська інтеграція України вимагає від суспільства впровадження європейських норм та правил функціонування основних національних систем, особливо систем управління якістю продукції, робіт та послуг. Головною ж інтегральною характеристикою якості освітніх послуг, що надаються Університетом імені Альфреда Нобеля, є підвищення конкурентоспроможності його випускників в Україні та за її межами. З цією метою в Університеті впроваджено систему управління якістю, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

Система управління якістю Університету імені Альфреда Нобеля визнана такою, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008

16 – 17 червня 2016 року університет успішно пройшов другий зовнішній наглядовий аудит після ресертифікаційного аудиту, який відбувся у червні 2014 р. Аудит провели експерти міжнародного органу сертифікації «ПРИРОСТ» – член DQS-UL Group. Після завершення аудиту експерти відзначили, що побудована в університеті система управління якістю повністю відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008. При цьому експертами було зазначено, що головною інтегральною характеристикою якості освітніх послуг, що надаються Університетом імені Альфреда Нобеля, є підвищення конкурентоспроможності його випускників в Україні та за її межами. Питання якості вищої освіти для всієї освітньої спільноти ще тільки стають вимірюваними та актуальними, а Університет вже готовий до змін та подальшого перспективного розвитку.

Крім цього експертами відзначено, що в Університеті:

 • працює висококваліфікований професорсько-викладацький колектив;
 • ефективно розподілені функціональні обов'язки;
 • процеси, пов'язані з наданням освітніх послуг, виконуються на високому рівні;
 • розроблено нормативні положення, інструкції тощо, які задокументовані і відомі персоналу;
 • існують засоби контролю систем менеджменту якості, які добре відрегульовані і підтримуються в робочому стані.

Таким чином Університет в черговий раз підтвердив, що він по праву володіє сертифікатами, що підтверджують його систему управління якістю, а саме від німецького органу сертифікації ”DQS-UL Group”, від міжнародної мережі сертифікації (сертифікат міжнародного зразка IQNet) та від Національної агенції з акредитації України.

22 травня 2016 р. в Амстердамі (Королівство Нідерланди) в рамках ХХІ щорічної конференції Європейської Ради з бізнес-освіти (ЕСВЕ) програма МВА Міжнародної школи бізнесу Університету імені Альфреда Нобеля вже вдруге була відзначена сертифікатом про міжнародну акредитацію, що підтверджує її відповідність європейським стандартам бізнес-освіти.

ecbe

У червні 2015 року університет успішно пройшов зовнішній наглядовий аудит стосовно відповідності його системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008. Аудит проводили експерти міжнародного органу сертифікації «ПРИРОСТ» -- член DQS-UL Group». Це був перший наглядовий аудит після ресертифікаційного аудиту, що відбувся у червні 2014 року.

У червні 2014 року в Університеті імені Альфреда Нобеля відбувся зовнішній ресертифікаційний аудит, результатом якого стало повторне визнання відповідності функціонуючої в Університеті системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 та пролонгування терміну дії сертифікатів ще на 3 роки – з 5.07.2014р. по 4.07.2017р.

У травні 2011р. Університет імені Альфреда Нобеля успішно пройшов другий етап зовнішнього аудиту системи управління якістю на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2008, за результатами якого він отримав український сертифікат відповідності системи управління якістю Органу сертифікації «ПРИРОСТ»- члену DQS Group». У серпні цього ж року Університет отримав два міжнародні сертифікати. Перший – основний сертифікат - виданий німецьким сертифікаційним органом “DQS-UL Group” — одним з світових лідерів серед сертифікаційних органів світу. Пройшовши сертифікацію в німецькому органі, Університет також отримав можливість в додаток до основного сертифікату одержати сертифікат єдиного міжнародного зразка IQNet (IQNet — це Міжнародна Мережа Сертифікації — недержавна, некомерційна організація, створена у відповідності до законодавства Швейцарії зі штаб-квартирою в м.Берн, яка об’єднує 37 провідних органів з сертифікації у 34 країнах світу). Міжнародний сертифікат IQNet дозволяє Університету, у разі необхідності, без додаткових аудитів оформити сертифікат будь-якого з членів цієї організації, що, в певному сенсі, є ще одним підтвердженням міжнародного визнання нашого ВНЗ.

   iso5

 Сертифікат відповідності системи управління якістю Університету вимогам
стандарту
ISO 9001:2008 органу сертифікації “ПРИРОСТ- члену DQS Group”

 iso6

 Сертифікат відповідності системи управління якістю Університету вимогам
стандарту
ISO 9001:2008 органу сертифікації “DQS-ULGroup

 iso7

Сертифікат відповідності системи управління якістю Університету вимогам
стандарту
ISO 9001:2008 міжнародного зразка IQNet

Рішення незалежних експертів ґрунтувалося на підставі аналізу документації системи управління якістю; спостережень за основними процесами життєвого циклу Університету; спілкування з керівництвом, науковцями та викладачами університету, робітниками структурних підрозділів, студентами.

Зокрема, незалежні експерти відзначили в Університеті ім.А.Нобеля:

 • чітке розуміння політики та цілей Університету його співробітниками;
 • особливий корпоративний дух Університету, що об’єднує викладачів та студентів в реалізації навчальних, науково-дослідних та соціальних проектів;
 • всебічну підтримку керівництвом конструктивних ініціатив кафедр, напрямів, студентських об’єднань;
 • розвинену інфраструктуру; сучасне інформаційно-технічне забезпечення; новітні технології, що застосовуються в навчальному процесі.

Що дає Університету отримання міжнародних та національного сертифікатів відповідності системи управління якістю вимогам стандарту ISO 9001:2008?

По-перше, в процесі впровадження та вдосконалення системи управління якістю Університет ім. А.Нобеля усвідомив свої можливості на шляху постійного розвитку: процеси, що відбуваються в університеті, набули певної прозорості та визначеності, суттєво покращилась їх якість та ефективність.

По-друге, жорстке конкурентне середовище вимагає від Університету надзвичайної мобільності, гнучкості, розуміння потреб замовників освітніх послуг тощо, а система управління якістю і є тим інструментом, який дозволяє Університету відповідати на виклики сьогодення.

По-третє, отримані університетом сертифікати гарантують споживачам освітніх послуг наступне: Університет – це добре збалансована та успішно працююча організація, в якій:

 • є професійний, кваліфікований персонал, здатний виконувати свою роботу на високому рівні;
 • ефективно розподілені функціональні обов’язки;
 • процеси, пов’язані з наданням освітніх послуг, виконуються на високому рівні;
 • існують оперативні інструкції, які задокументовані та відомі персоналу;
 • існують засоби контролю системи менеджменту якості, які добре відрегульовані і підтримуються в робочому стані.

І найважливіше, Університет націлений на лідерські позиції в регіоні, в країні, в міжнародному науковому та освітянському співтоваристві. Тож наявність сертифікатів відповідності системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 спонукає його підійматися по сходинках успіху й займати належні місця у впливових рейтингах вищої освіти в Україні та світі.

 

iso11

  Нагороди та участь Університету в конкурсах з якості

Університет став Переможцем 18-го Українського національного конкурсу якості у 2013 р.

Після успішної минулорічної участі в 17-му Українському національному конкурсі з якості та досягнення рівня Лауреата, Університет вирішив не зупинятися на досягнутому, розвивати та вдосконалювати свою систему менеджменту. Таким чином після проведення визначених заходів під час свого візиту до нашого Університету експертна комісія Конкурсу відзначила значні позитивні зміни та тенденції розвитку. Центральна ж конкурсна комісія визнала Університет Переможцем 18-го Українського національного конкурсу якості.

 iso12 iso13

  iso14

 Університет отримав сертифікат «Визнана досконалість» за схемою EFQM.

Ця система сертифікації була створена EFQM для організацій, які прагнуть до підвищення досконалості, хочуть мати інструмент для відстеження прогресу на цьому шляху, святкувати успіхи та отримувати імпульси до подальшого руху. В залежності від досягнутого рівня вони отримують сертифікат EFQM «Визнана досконалість» на рівні 3, 4 або 5 зірочок. Наш Університет отримав сертифікат найвищого 5-зіркового рівню!

 iso10 

 Університет став Переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції,
робіт та послуг «100 кращих товарів України» 2013 року.

У 2013 році Університет прийняв участь в 10-му ювілейному Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів та послуг) «100 кращих товарів України». Цей Конкурс проводився під патронатом Президента України та під керівництвом Уряду України. Конкурс проходив в два етапи: регіональний, де приймали участь підприємства Дніпропетровської області; і загальнодержавний, в який потрапили лише кращі з кращих представники від регіонів. В межах участі в Конкурсі до Університету завітала група експертів Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості, яка зустрілася з Президентом Університету, відвідала наш музей та інші структурні підрозділи Університету. За результатами візиту Університет імені Альфреда Нобеля був визнаний Переможцем спочатку регіонального етапу конкурсу, де компанію йому склали Дніпропетровська державна фінансова академія, Український державний хіміко-технологічний університет та ін., а потім і загальнодержавного етапу. Нагородження призерів відбулося 1 листопада 2013 р. в м. Києві в Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» під час Всеукраїнської виставки-конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України» та національної виставки дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному світі».

 iso8 iso9

  Університет став Лауреатом
17-го Українського національного конкурсу якості
у 2012 р.

Університет вперше брав участь в Українському національному конкурсі якості, ініціаторами якого виступають Українська асоціація якості та Український союз промисловців і підприємців. Конкурс проводився за підтримки Кабінету міністрів України та Європейської організації якості в межах Всеукраїнського ділового марафону «Сходження до вершин європейської досконалості на засадах Моделі досконалості EFQM».

За результатами Конкурсу Університет імені Альфреда Нобеля став Лауреатом та отримав Диплом як Кращий в категорії «Лідерство через бачення, натхнення, чесність». Урочисте нагородження фіналістів відбулося 13 листопада 2012 року в Торгово-промисловій палаті під час проведення Європейського тижня якості в Україні в межах міжнародного проекту «Сталий розвиток: Економіка-Екологія-Досконалість та якість».

 iso1

  Університет став Фіналістом 8-го Міжнародного турніру з якості країн
Центральної та Східної Європи у 2012р.

У 2012 році Університет прийняв участь у 8-му Міжнародному турнірі з якості країн Центральної та Східної Європи. В Університеті працювала група з 4-х експертів, два з яких були європейського рівня, яка перевіряла принципи управління університетом на відповідність моделі досконалості EFQM. Експерти зустрілися з вищим керівництвом, відвідали структурні підрозділи та кафедри, спілкувалися із співробітниками та студентами Університету. За результатами обстеження конкурсною комісією Університет було визнано Фіналістом зазначеного Турніру. Нагородження фіналістів відбулося 6-го грудня 2012р. в Академії Наук Молдавії на 119-му Засіданні Генеральної Асамблеї EOQ (European Organization for Quality) в рамках Міжнародної наукової конференції «Якісний менеджмент і якісна продукція через якісну освіту».

 iso2

Європейська якість освіти!