З досвіду роботи

2018-2019 навчальний рік

Розвиток компетентностей здобувачів спеціальності “Право” з урахуванням потреб ринку праці (в світлі виконання Стратегії розвитку Університету імені Альфреда Нобеля) - червень 2019    

Про впровадження гейміфікації на філологічних спеціальностях кафедри англійської філології та перекладу травень 2019

Про науково-дослідну діяльність науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки та психології та здобувачів І-ІІІ рівнів вищої освіти травень 2019

Науковий аспект діяльності з початку навчального року кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов відповідно до стратегії університету травень 2019

Досвід кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії щодо реалізації програм дуального навчання та удосконалення змісту освітніх програм підготовки магістрів – травень 2019

Про наукову діяльність кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування відповідно до стратегічних завдань Університету травень 2019

Діяльність кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики по формуванню soft skills у студентів спеціальності «Менеджмент» для підвищення рівня конкурентоспроможності випускників на сучасному ринку праці травень 2019

Про використання структурними підрозділами Університету досвіду кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності щодо залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи та шляхи її активізації квітень 2019

 

2017-2018 навчальний рік

Про забезпечення якості вищої освіти кафедрою англійської філології та перекладу (з досвіду роботи у 2017/2018 н.р.)

Про забезпечення якості вищої освіти кафедрою педагогіки та психології (з досвіду роботи у 2017/2018 н.р.)

Про забезпечення якості вищої освіти кафедрою міжнародних фінансів, обліку та оподаткування (з досвіду роботи у 2017/2018 н.р.)

Про забезпечення якості вищої освіти кафедрою прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов (з досвіду роботи у 2017/2018 н.р.)

Про забезпечення якості вищої освіти кафедрою економіки та моделювання бізнес-процесів (з досвіду роботи у 2017/2018 н.р.)

Про забезпечення якості вищої освіти кафедрою міжнародного маркетингу (з досвіду роботи у 2017/2018 н.р.) Про забезпечення якості вищої освіти кафедрою права (з досвіду роботи у 2017/2018 н.р.)

Про забезпечення якості вищої освіти кафедрою підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (з досвіду роботи у 2017/2018 н.р.)

Про забезпечення якості вищої освіти кафедрою політології та міжнародних відносин (з досвіду роботи у 2017/2018 н.р.)

Про забезпечення якості вищої освіти кафедрою інноваційного менеджменту та міжнародної логістики (з досвіду роботи у 2017/2018 н.р.)

Про забезпечення якості вищої освіти кафедрою міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки (з досвіду роботи у 2017/2018 н.р.)

З досвіду роботи