ДНІ НАУКИ - 2015

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля підтримує і заохочує молодь до пошуків і творчості, зокрема, через проведення Днів науки. У поточному навчальному році Дні науки проходили з 18 березня по 04 квітня 2015 року. У рамках Днів науки було проведено 12 науково-практичних заходів, зокрема: Нобелівські читання, 5 міжнародних, 5 всеукраїнських, 1 регіональна конференції молодих вчених, аспірантів і студентів.

В цьому році у Нобелівських читаннях, що проходили в рамках П’ятого конкурсу з Нобелівської тематики, взяли участь 50 студентів з 9 напрямів підготовки, зокрема: кафедра міжнародної економіки та економічної теорії (17 робіт), маркетингу (6), товарознавства і торговельного підприємництва (7), економіки підприємства та міжнародного бізнесу (2), міжнародних фінансів та банківської справи (2), міжнародного обліку і аудиту (4), економічної кібернетики та сучасних інформаційних технологій (4), інноваційного менеджменту та міжнародної логістики (1), право (2), англійської філології та перекладу (5).

Учасниками науково-практичних конференцій стали близько 700 осіб, з яких 110 – іноземці. Серед українських учасників були представники з ВНЗ з усіх регіонів, зокрема:

 • Київський Національний Університет Технологій та Дизайну
 • ДВНЗ "Національний гірничий університет"
 • Національна металургійна академія України
 • Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ "Львівська політехніка" 
 • ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Інститут регіональних досліджень НАН України;
 • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
 • Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» при Міністерстві фінансів України;
 • Тернопільський національний економічний університет;
 • Університет банківської справи Національного банку України;
 • Національний університет державної податкової служби України;
 • Буковинський державний фінансово-економічний університет;
 • ПВНЗ «Європейський університет»;
 • Дніпродзержинський технологічний коледж Дніпродзержинського державного технічного університету;
 • ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»;
 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
 • Сумський державний університет;
 • Національний університет водного господарства та природокористування;
 • Дніпродзержинський державний технічний університет;
 • Ужгородський національний університет та інш.

Зарубіжні учасники представляли наступні ВНЗ:

 • Азербайджанський інститут учителів, (Азербайджан);
 • Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахишвілі, (Грузія);
 • Щецинський університет (Польща);
 • Бєлгородський державний національний дослідний університет (Росія);
 • Cамарський державний університет (Росія);
 • Південний федеральний університет, (Росія);
 • International University Travnik, (Боснія та Герцеговина);
 • TechnischeUniversität Hamburg (Німеччина);
 • Vilnius University (Литва);
 • Ekonomická univerzita v Bratislavе (Словаччина);
 • University of Montenegro, Maritime Faculty of Kotor (Чорногорія);
 • The Cyprus Institute of Marketing (Кіпр);
 • Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (Білорусь);
 • Білоруський державний економічний університет (Білорусь);
 • Самарський державний економічний університет (Росія);
 • Санкт-петербурзький національний дослідний університет інформаційних технологій, механіки і оптики  (Росія) та ін.

Необхідно відмітити науково-практичну конференцію «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації», яка пройшла 2 квітня 2015 р. Участь в даній конференції прийняли представники ОБСЄ.

Усі кафедри, які проводили конференції підготували і видали збірки тез доповідей та сертифікати учасників конференції.

Підсумки коротко

12 рік поспіль проходять Дні науки у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля.
12 науково-практичних заходів: 5 міжнародних, 5 всеукраїнських, 1 регіональна науково-практичні конференції, 1 конкурс з Нобелівської тематики.
1048 студентів та молодих вчених  з 140 ВНЗ України та зарубіжжя.
763 студентів, аспірантів та молодих вчених з університету імені Альфреда Нобеля.
Учасниками науково-практичних заходів Днів науки 2015 року стали студенти ВНЗСША, Німеччини, Англії, Черногорії, Італії, Кіпру, Конго, Чехії, Нігерії, Великої Британії, Польщі, Російської  Федерації, Білорусії, Киргизії, Грузії, Китаю, Боснії і Герцеговини, Туркменістану, України.
14 студентів нагороджено Подяками за активну участь у Днях науки 2015 р.
17 викладачів нагороджено Подяками за підготовку студентів до конкурсу з Нобелівської тематики.
Колективи 18 кафедр та структурних підрозділів нагороджено Подяками за організацію, проведення та супровід на високому науковому рівні науково-практичних заходів в рамках Днів науки 2015 р.

 ПЛАН
проведення науково-практичних конференцій в 2015 році

ЗП

Назва НТЗ (для міжнародних і англійською мовою)

Термін проведення

Країни-учасниці (для міжнародних НТЗ)

Орієнтована кількість учасників

1

2

4

6

7

1.

V Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів
«Розвиток фінансів в умовах хаотично структурованої економіки»

Підсумки конференції

18 березня
2015

Росія
Білорусь
Польща
Грузія
Україна

250

2.

VІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
„Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств”

Підсумки конференції

26 березня
2015

Білорусь
Німеччина
Польща
Грузія
Вірменія

250

3.

ХVІІІ Міжнародна науково-практична-конференція молодих вчених та студентів
«Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки»

Підсумки конференції

25-26 березня 2015

Польща
Росія
Білорусія
Велика Британія
Казахстан

120

4.

ХIX Міжнародна науково-практична-конференція молодих вчених та студентів
«Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки»

9-10 грудня 2015

Польща
Росія
Білорусія
Велика Британія
Казахстан

120

5.

VI  Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів
«Маркетингове управління конкурентоспроможністю»

Підсумки конференції 

26 березня
2015

Росія
Кіпр
Чорногорія
США
Німеччина  Білорусь
Україна

130

6.

VI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Практична психологія у сучасному вимірі»

Підсумки конференції

09 квітня 2015

Польща
Росія
Білорусія
Казахстан
Україна

120

7.

I Міжнародна студентська науково-практична конференція
«Молодь України у контексті міжкультурної комунікації»

Підсумки конференції

2 квітня
2015

Німеччина
Польща
Великобританія
Іспанія
Росія

200

8.

Міжнародний
Нобелівський конгрес

 

вересень
2015

Румунія
Росія
Білорусь
Польща  Угорщина
Казахстан

150

9.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів
«Проблеми підвищення якості систем обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання»

Підсумки конференції

26-27 березня 2015

 

100

10.

VI Всеукраїнська наукова-практична конференція
«Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та Євроінтеграції»
Підсумки конференції

01 квітня 2015

 

150

11.

ІІІ Всеукраїнська конференція«Сучасна вища освіта проблеми та перспективи»

Підсумки конференції

02 квітня 2015

 

100

12.

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкового середовища»
Підсумки конференції

24 березня 2015

 

100

13.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та аспірантів
«Сучасні соціально-економічні системи та проблеми освітології»
Підсумки конференції

25 квітня 2015

 

100

14.

Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
«Ефективний менеджмент у контексті здійснення конкурентних переваг підприємств»
Підсумки конференції

19 березня 2015

 

 

 

100

15.

Науково-практична конференція молодих вчених та студентів "Інформаційні технології та інтелектуальний аналіз даних
у бізнесі"
Підсумки конференції

02 квітня 2015

 

30

16.

Студентська та учнівська конференція  «Ідеї Альфреда Нобеля у світі та в Україні»
Підсумки конференції

15 квітня 2015

 

100

Начальник наукового відділу                                                                 О.В. Дашевська

ДНІ НАУКИ - 2015