Наукові конференції - 2016

Міжнародні конференції

14 грудня 2016

ХXI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів  Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки

21 березня 2016

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток фінансів, обліку та контролю в умовах хаотично структурованої економіки»!

23 березня 2016

ХX Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів "Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки"

23 березня 2016

VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Практична психологія у сучасному вимірі»

25 березня 2016 

VІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»

25 березня 2016

 VII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Маркетингове управління конкурентоспроможністю»

30 березня 2016

31 березня 2016

II Міжнародна науково-практична конференція "Молодь України у контексті міжкультурної комунікації"

Всеукраїнські конференції

26 березня 2016

VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції»

28 березня 2016

V Всеукраїнська науково-практична конференція„Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкового середовища”

30 березня 2016

Всеукраїнська конференція «Соціально-політичні проблеми сучасності»

31 березня 2016

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи» 

 

 

 

 

 

Наукові конференції - 2016