Наукові конференції - 2017

Міжнародні конференції

Назва конференції

Тема конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)

Термін проведення

(число, місяць, рік)

Кількість учасників від України

 

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної із них

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами
конференції, семінару від України та зарубіжних країн

1

2

3

4

5

6

7

VІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів

Тема:«Розвиток фінансів, обліку та контролю в умовах хаотично структурованої економіки»
Основні питання, що пропонуються для обговорення:
1.Розвиток фінансів в умовах хаотично структурованої економіки
2. Розвиток обліку в умовах хаотично структурованої економіки
3. Розвиток фінансового контролю в умовах хаотично структурованої економіки

Підсумки конференції

Університет імені Альфреда Нобеля, Вареник Вікторія Миколаївна,

49000, м. Дніпро, вул. Набережна

В.І. Леніна, 18;

тел. (056) 31-20-45,  

 е-mail: ifat@duep.edu

23 березня 2017 р.

100

Білорусії - 4

Латвії  - 5

Узбекістану - 15

University of Lodz (Польща)

Вільнюський університет (Литва)

Білоруський державний економічний університет (Білорусь)

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

ХXIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів

 

Тема:Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки
На конференції планується обговорення наступних проблем:
- глобалізація сучасного світу: перспективи та суперечності;
- форми міжнародного економічного співробітництва та основні тенденції їх розвитку;
- проблеми інтеграції України до світового співтовариства;
- вплив зовнішньоекономічної діяльності на внутрішні макроекономічні пропорції.
- використання здобутків Нобелевських лауреатів у стабілізаційних макроекономічних процесах;
- країни Вишеградської групи та європейська інтеграція України
Підсумки конференції

Університет імені Альфреда Нобеля,

контактна особа:
Задоя Олександр Анатолійович, т. +38 (056) 373 92 95

E-mail: eurochoiceconf@yandex.ru

22 березня 2017р.

100

Польща - 5

Словаччина - 1

Білорусь - 2

 

Дніпропетровська торгово-промислова палата, Вища школа бізнесу – Національний університет Луїса

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

Тема:«Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»
Основні питання, що пропонуються для обговорення:
− сучасна торгівля: теорія, практика, перспективи розвитку;
– підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура;
– біржова діяльність як складова ринкової економіки;
– митна справа як ключова ланка зовнішньоекономічної діяльності;
− ринок споживчих товарів в контексті захисту прав споживачів;
− вплив технологій на формування екологічної безпечності і якості товарів, послуг;
– глобальні проблеми безпеки існування і розвитку людства.

Підсумки конференції

Університет імені Альфреда Нобеля
Завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,
доктор економічних наук, професор Павлова Валентина Андріївна
49000, м. Дніпро, Січеславська Набережна, 18.
Телефон:
(056) 778-13-50

23 березня

2017 рік

100

Вірменія

Іспанія

Німеччина

Польща

Держпродспоживслужба України в Дніпропетровській області
Дніпропетровська торгово-промислова палата
Бранденбурзький університет прикладних наук (Німеччина)
Вища школа менеджменту охорони праці,
м. Катовіце (Польща)
Єреванський національний економічний університет
(Вірменія)
Мадридський університет Комплутенсе (Іспанія)

III Міжнародна науково-практична конференція

Тема:«Молодь України у контексті міжкультурної комунікації»
Основні питання, що пропонуються для обговорення:
Сучасні проблеми мовознавства та перекладу
Проблеми сучасних досліджень зарубіжної літератури
Суспільно-політичні проблеми сьогодення
Соціокультурні аспекти вивчення сучасних іноземних мов (англійської, німецької, французької, іспанської, польської)
Проблеми навчання іноземних мов. Педагогіка

Підсумки конференції

Університет ім. Альфреда Нобеля,

Кафедра англійської філології та перекладу,

Відповідальна – викл. Калініченко В.В.

м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Леніна), 18, корпус 2 (В), поверх 4, кім. 2409.

30 березня 2017 р.

150

Італія, Іспанія, Німеччина, Польща,

Франція

 

 

VIIІ Міжнародна
науково-практична конференція
молодих вчених та студентів

 

Тема:«Маркетингове управління
конкурентоспроможністю»

Університет
 імені Альфреда Нобеля
Кафедра міжнародного маркетингу (Україна),
confmarket@i.ua
контактна особа: Шевченко Валентина Миколаївна
+38097 940 04 57

31 березня 2017 року

140

Чорногорія, Кіпр - 25

Університет Чорногорії
Факультет морської справи, Котор (Чорногорія),
Кіпрський інститут маркетингу (Кіпр),
Дніпровська міська організація роботодавців (Україна) 

VІІІ міжнародна конференція молодих вчених та студентів

Тема:«Практична психологія у сучасному вимірі»
Основні питання, що пропонуються для обговорення:
- практична психологія особистості та професійної діяльності в умовах конкурентного середовища;
- психологічні проблеми сучасної сім’ї та гендерних відмінностей;
- практична вікова психологія.
Підсумки конференції

 

Університет імені Альфреда Нобеля,
вул. Січеславська Набережна, 18.
проф. Волкова Н.П.
проф. Сапожников С.В
49000, м. Дніпро, вул. Набережна
Січеславська, 18;
тел. (056)31-24-74
е-mail: sapozhnikov70@meta.ua
npvolkova@yahoo.com

 

30 березня 2017 р.

120

Канада – 1

Польща – 2

Італія – 2

США – 2

Австрія - 1

Науковий центр управління освіти та науки Дніпровської міської ради (Україна);
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара (Україна)
Aceskills Language training (Канада);
Instituto para el Turismo de C. Colombo (Італія);
Masters of Science in Special Education, Masters in Psychology (США);
Lauder Budiness School (Австрія)
Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Польща);
Ягеллонський університет (Польща);
Політехнічний технікум Конотопського інституту СумДу (Україна);
Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова (Україна);
Криворізький державний педагогічний університет (Україна);
Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського (Україна);
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова Інститут розвитку дитини (Україна);
Запорізький національний університет (Україна);
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (Україна)

X Міжнародна науково-практична конференція Міжнародної академії біоенерготехнологій

 

Тема: «Грані пізнання: просторово-часова субстанція світоглядних уявлень»

Університет імені Альфреда Нобеля,

Головний вчений секретар конференції

Олешкевич Віталій В`ячеславович

Тел.: (056) 735-98-87,
e-mail:
v.a.tkachenko@i.ua

24-25 
листопада 2017р.

100

Болгарія,

Югославія

 

Міжнародна академія біоенерготехнологій
Міжнародна академія авторів наукових відкриттів
  та винаходів
Університет ім. Альфреда Нобеля
(НДІ розвитку економіки та суспільства)
Асоціація підприємців та промисловців (м. Дніпро)
Асоціація авторів
наукових відкриттів та винаходів України
Національний центр аерокосмічної освіти
молоді України
Науково-дослідний центр критичних технологій

ХXIІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів

 

Тема:Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки
На конференції планується обговорення наступних проблем:
- глобалізація сучасного світу: перспективи та суперечності;
- форми міжнародного економічного співробітництва та основні тенденції їх розвитку;
- проблеми інтеграції України до світового співтовариства;
- вплив зовнішньоекономічної діяльності на внутрішні макроекономічні пропорції.
- використання здобутків Нобелевських лауреатів у стабілізаційних макроекономічних процесах;
- країни Вишеградської групи та європейська інтеграція України
Підсумки конференції

Університет імені Альфреда Нобеля,

контактна особа: Задоя Олександр Анатолійович, т. +38 (056) 373 92 95

E-mail:

 ier@duan.edu.ua

o.zadoia@duan.edu.ua

13 грудня 2017р.

100

Польща, Молдова, Словаччина -10

 

Дніпропетровська торгово-промислова палата, Вища школа бізнесу – Національний університет Луїса

Міжнародна науково-практична конференція

Тема конференції
«Структурні трансформації економіки України

У рамках конференції планується обговорення проблем за напрямами:

1. Економічна теорія та історія економічної думки.
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
3. Економіка та управління національним господарством.
4. Економіка та управління підприємствами
5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
8. Гроші, фінанси і кредит.
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
10. Статистика.
11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Адреса оргкомітету: kaf_embp@ukr.net

 

Координатори:

Чумак Тетяна Валентинівна (моб. 050-45-12-180)

Козирєва Ірина Миколаївна  (моб. 050-480-51-16)

Ярмоленко Людмила Іванівна  (моб. 050-636-70-22)

 

21 грудня 2017 р.

90

Німеччина

Польща

 

Університет
імені Альфреда Нобеля

Інститут економіки промисловості НАН України

Techniche Hochschule Brandenburg, Germany

Gdansk University of Technology, Poland

Фундація «Інститут розвитку міжнародної співпраці» м. Познань, Польща


 

Всеукраїнські конференції

Назва конференції

Тема конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)

Термін проведення (число, місяць, рік)

Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару

 

 

 

 

Всього

у т.ч. іного­родніх

 

1

2

3

4

5

6

7

V Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

Тема:«Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи»
Основні питання, що пропонуються для обговорення:
- концептуальні засади та напрями розвитку вищої освіти в Україні
- компетентніс-
ний підхід до професійної освіти
- методичні основи підготовки фахівців в умовах реалізації Болонського процессу
- методичні проблеми викладання іноземних мов
- актуальні проблеми психології особистості
Підсумки конференції

 

 

Університет імені Альфреда Нобеля, вул. Січеславська Набережна, 18.
проф. Волкова Н.П.
тел. 097-262-68-80
е-mail: npvolkova@yahoo.com

 проф. Тарнопольський
О.Б.
тел. 056-778-56-66
е-mail: dsec.apling@duep.edu

23 березня 2017 р.

40

15

Університет імені Альфреда Нобеля,
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара;
Міжнародний гманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана»
Кременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського;
Національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Глухів
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
Вінницький державний педагогічний університет  імені Михайла Коцюбинського
Ніжинський державний університет імені
М. Гоголя
Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова
Донбаський державний педагогічний університе
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Запорізький національний університет
Рівненський державний гуманітарний університет
Луганський національний  університет імені Тараса Шевченка.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

І Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

Тема:«Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку».
Основні питання:
- сучасний менеджмент:
теорія, методологія, практика;
- управління персоналом;
- управління інноваціями та інноваційною діяльністю;
- управління проектами; стратегічний менеджмент; - публічне адміністрування;
- антикризове управління; - логістика.

Підсумки конференції

 

 

 

 

 

ІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

Тема: «Соціально-політичні проблеми сучасності»

Основні питання:
1.Теорія та історія політичної науки
2.Політичні інститути та процеси
3.Світова політика та міжнародні відносини
4.Політична культура та ідеологія

Підсумки конференції

Університет імені Альфреда Нобеля.
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18, тел. +38(056)370-36-21

30.березня 2017

50

20

 

Наукові конференції - 2017