Наукові конференції - 2018

 МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

 ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ

РЕЗУЛЬТАТИ

ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів
«ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВИБІР УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ МАКРОЕКОНОМІКИ»
,
до 25-річчя Університету імені Альфреда Нобеля.

conf

ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів
«СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
до 25-річчя Університету імені Альфреда Нобеля.

conf

I Міжнародна науково-практична конференція
«Проблеми та перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності» до 25-річчя Університету імені Альфреда Нобеля.

conf

 IX Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
«Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств» до 25-річчя Університету імені Альфреда Нобеля.

III Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених
«Соціально-політичні проблеми сучасності» до 25-річчя Університету імені Альфреда Нобеля.

conf

 ІХ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів до 25-річчя Університету імені Альфреда Нобеля
«Маркетингове управління конкурентоспроможністю в умовах глобальних викликів».

conf

 I Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів
«Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку»
до 25-річчя Університету імені Альфреда Нобеля.

conf

 IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і науковців
«Практична психологія у сучасному вимірі»
до 25-річчя Університету імені Альфреда Нобеля.

conf

 ХХIV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів
до 25-річчя Університету імені Альфреда Нобеля
«Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки»

conf

 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Розвиток туристичної галузі: проблеми, перспективи, конкурентоздатність
туристичної дестинації
»

до 25-річчя Університету Альфреда Нобеля.

conf

 Міжнародна науково-практична конференція
«Молодь України у контексті міжкультурної комунікації»
до 25-річчя Університету імені Альфреда Нобеля.

conf

 

Наукові конференції - 2018