ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної галузі»


На кафедрі міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки в Університеті імені Альфреда Нобеля 4 квітня 2019 р. відбулася ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної галузі».

В конференції взяли участь 65 представників з трьох міст України (Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ), з них три кандидати наук.

Учасники конференції з п’яти вищих навчальних закладів представили дослідження щодо актуальних проблем теорії, практики і перспектив розвитку сучасного міжнародного туризму, організації, функціонування й підвищення ефективності туристичної галузі та забезпечення конкурентоспроможності туристичних продуктів.


ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної галузі»1/0