Підсумки роботи комісії МОН України з чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.030102 Психологія в Університеті імені Альфреда Нобеля


Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 7 травня 2019 р.  № 412-л  з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму 6.030102 Психологія у Вищому навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля» з 29 по 30 травня працювала експертна комісія у складі:

Яланської Світлани Павлівни – завідувача кафедри загальної, вікової та практичної психології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, доктора психологічних наук, професора, голова комісії;

Портницької Наталії Федорівни – завідувача кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидата психологічних наук, доцента.

Висновки експертної комісії

akps3

akps4

akps1

akps2

akps5

Підсумки роботи комісії МОН України з чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.030102 Психологія в Університеті імені Альфреда Нобеля1/0