Підтверджуємо результати професійної діяльності


Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу є невід’ємним компонентом їх професійної діяльності.

Одним з елементів є інноваційна діяльність, зокрема, її інтелектуальна творча складова. Результатом такої діяльності є реєстрація авторського права на твір наукового характеру.

Поряд з цим відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності викладач вищої школи має підтвердити визнання кваліфікації або відповідної спеціальності наявністю не менше п'яти авторських свідоцтв на твір.

Тож, кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності активно працює над підтвердженням результатів своєї професійної діяльності. Протягом останніх п’яти років викладачі кафедри отримали 69 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, з них у 2019 р. – 8. Є зареєстровані свідоцтва на твори, виконані у співавторстві зі студентами.

Впевнені, що подальші досягнення викладачів та студентів кафедри будуть не менш вагомими!

 pav1 pav2

 

pav3 pav4

kuz orl

serg

Підтверджуємо результати професійної діяльності1/0