Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу до 28-ї річниці незалежності України «НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ЕТАПІВ СТАНОВЛЕННЯ»


З метою пошуку обдарованої молоді та створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи у закладах вищої освіти у 2019 році ВНЗ «Університет мені Альфреда Нобеля», за підтримки Міністерства освіти і науки України виступив з ініціативою та вперше започаткував проведення Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт школярів та студентів до 28-ї річниці незалежності України «Новітня історія України: аналіз етапів становлення» (надалі – Конкурс).

Конкурс проводився для двох категорій учасників:

  • школярі (9-11 класи);
  • студенти (усіх курсів та форм навчання).

Конкурсні роботи виконувалися за одним із наступних тематичних напрямків:

  • «Економіка»
  • «Політика»
  • «Міжнародні відносини»
  • «Право»

Проводився Конкурс у два етапи:

І етап – подання учасниками конкурсних робіт на розгляд членів наукового комітету Конкурсу.

ІІ етап – відкритий захист конкурсної роботи на Всеукраїнській конференції.

Конкурс відбувся за підтримки підприємців та роботодавців Дніпропетровської області.

Загалом, науковим комітетом Конкурсу розглянуто 211 наукових робіт, що надійшли із 108 закладів вищої освіти, з 22 областей України.

Оцінювання науковим комітетом поданих для участі у Конкурсі наукових робіт відбувалося шляхом подвійного «сліпого» рецензування. За підсумками вивчення конкурсних робіт науковий комітет Конкурсу за двома категоріями учасників у кожному тематичному напрямку визначав по 10 претендентів на перемогу у конкурсі, які запрошувались до участі у ІІ етапі Конкурсу – підсумковій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Новітня історія України: аналіз етапів становлення».

Всеукраїнська науково-практична конференція «Новітня історія України: аналіз етапів становлення» відбулася 17 травня 2019 р. на базі Університету імені Альфреда Нобеля.

Автори кращих наукових робіт мали змогу виступити з науковими доповідями. Захист науково-дослідних робіт проводився українською або англійською мовами. Конкурс був нелегким, боротьба – напруженою. Перед науковим комітетом Конкурсу стояв непростий вибір, оскільки всі учасники проявили себе гідно і в деяких випадках показали рівні результати.

Конференція була спрямована на залучення шкільної та студентської молоді до переосмислення новітньої історії України та виявлення молодих людей, схильних до наукових досліджень, для надання їм організаційної та фінансової підтримки.

Із вступним словом до учасників конференції звернувся Президент Університету імені Альфреда Нобеля, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Холод Борис Іванович.

В цілому, членами Наукового комітету Конкурсу було відзначено високий науковий та практичний рівень досліджень. Виступи учасників конференції засвідчили, що проведення подібних заходів, на яких стає можливим загальне широке обговорення існуючих проблем, сприятиме подальшому їх аналізу, осмисленню й успішному розв’язанню.

Учасникам Конкурсу були вручені почесні дипломи та призи у таких номінаціях:

  • «Кращий доповідач»
  • «За інноваційні рішення»
  • «За креативне мислення»
  • «За нестандартний підхід»

Дипломами у номінації «Кращий доповідач» нагороджені:

Серед студентів

Машевська Аріна

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського

Напрям: політика

Науковий керівник:

Войнаровський Анатолій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та культури України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Хавронюк Артем

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Напрям: міжнародні відносини

Науковий керівник:

Ткаленко Світлана Іванівна, кандидат економічних наук, доцент Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Дипломами у номінації «За інноваційні рішення» нагороджені:

Серед школярів

Білик Владислава

Красилівська загальноосвітня школа № 3 Хмельницької області

Напрям: політика

Серед студентів

Олексієнко Марія

Університет імені Альфреда Нобеля

Напрям: політика

Науковий керівник:

Щолокова Ганна Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент Університету імені Альфреда Нобеля

Курочкіна Ольга

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

Напрям:право

Науковий керівник:

Астахов Віктор Вікторович, декан факультету «Бізнес управління», кандидат юридичних наук, професор Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»

Криса Вероніка, Бочкай Мелінда

Ужгородський національний університет

Напрям: економіка

Науковий керівник:

Дюгованець Олеся Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент Ужгородського національного університету

Рибакова Христина

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Напрям: міжнародні відносини

Науковий керівник:

Єремєєва Ірина Анатоліївна, доцент кафедри соціально-гуманітарних наук Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат історичних наук, доцент

Дипломами у номінації «За креативне мислення» нагороджені:

Серед школярів

Криловецька Лада

«Спеціалізована школа № 134 гуманістичного навчання та виховання» м. Дніпро

Напрям: політика

Шилін Кирило

Миролюбівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Раївської сільської ради

Напрям: економіка

Серед студентів

Обзор Анна

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Навчально-науковий інститут історії та філософії

Напрям:

право

Науковий керівник:

Кучук Андрій Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри права та методики викладання правознавства Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Ягупова Катерина

Університет імені Альфреда Нобеля

Напрям: економіка

Науковий керівник:

Тараненко Ірина Всеволодівна, доктор економічних наук, професор Університету імені Альфреда Нобеля

Ільченко Анна

Харківський обласний медичний коледж

Напрям: міжнародні відносини

Науковий керівник:

Макаренко Олена Миколаївна, викладач фізичного виховання Харківського обласного медичного коледжу

Дипломами у номінації «За нестандартний підхід» нагороджені:

Серед студентів

Марковська Яна

Університет імені Альфреда Нобеля

Напрям: політика

Науковий керівник:

Щедрова Галина Петрівна, доктор політичних наук, професор Університету імені Альфреда Нобеля

Кривцов Артем

Коледж Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

Напрям:

право

Науковий керівник:

Царенко Олена Олексіївна, директор Коледжу Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, кандидат політичних наук

Копитов Марк

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Напрям: економіка

Науковий керівник:

Хаврова Катерина Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та бізнесу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Дутчак Ярослав

Івано-Франківський базовий медичний коледж

Напрям: міжнародні відносини

Нащочин Оксана Миколаївна, кандидат історичних наук, викладач Івано-Франківського базового медичного коледжу

Дипломи переможцям Конкурсу були вручені Президентом Університету імені Альфреда Нобеля Холодом Борисом Івановичем та першим заступником генерального директора Державного підприємства «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені А.М. Макарова» Завгороднім Костянтином Васильовичем.

Грошова винагорода для переможців, які посіли почесне ІІІ місце на Конкурсі складала: для школярів – 2 000 грн., для студентів – 5 000 грн.

 

Дипломом ІІІ ступеня в напрямі «Економіка» нагороджені:

Серед студентів

Михайльова Анастасія

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

Науковий керівник:

Тимохова Галина Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та права Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»

Шепотько Ксенія

Університет імені Альфреда Нобеля

Науковий керівник:

Задоя Анатолій Олександрович доктор економічних наук, професор Університету імені Альфреда Нобеля

Теницька Ірина

Сумський державний університет

Науковий керівник:

Самусевич Ярина Валентинівна кандидат економічних наук, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування Сумського державного університету

Дипломом ІІІ ступеня в напрямі «Міжнародні відносини» нагороджені:

Серед школярів

Крупа Анжела

Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка

Нєкрасова Олександра

Спеціалізована школа № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов, м. Дніпро

Шепель Таїсія

Спеціалізована школа №134 гуманістичного навчання та виховання, м. Дніпро

Серед студентів

Папп Віталій

Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

Науковий керівник:

Панченко Вікторія Сергіївна, кандидат історичних наук, викладач вищої категорії, Голова циклової комісії гуманітарних та природничих дисциплін Житомирського торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету

Кущова Вікторія

Університет імені Альфреда Нобеля

Науковий керівник:

Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії Університету імені Альфреда Нобеля

Добкевич Анна

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Науковий керівник:

Дудка Лариса Олексіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри політології, права та філософії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Дипломом ІІІ ступеня в напрямі «Політика» нагороджені:

Серед школярів

Бірецька Вікторія

Красилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Хмельницької області

Криловецька Дана

Спеціалізована школа №134 гуманістичного навчання та виховання» м. Дніпра

Мороз Анна

«Природничо-математичний ліцей № 25, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської області

Серед студентів

Горобець Василь

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

Науковий керівник:

Наумкіна Світлана Михайлівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського

Штепа Поліна

Національний університет «Львівська політехніка»

Науковий керівник:

Демчишак Руслан Богданович, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин Національного університету «Львівська політехніка»

Шевченко Анастасія

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Науковий керівник:

Куц Галина Михайлівна, доктор політичних наук, професор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Дипломом ІІІ ступеня в напрямі «Право» нагороджені:

Серед студентів

Біла Альона

Університет імені Альфреда Нобеля

Науковий керівник:

Лежнева Тетяна Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент Університету імені Альфреда Нобеля

Горбаченко Олександра

Університет економіки та права «КРОК»

Науковий керівник:

Баликін Іван Ігорович, в.о. заступника завідувача кафедри теорії та історії держави і права, доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат історичних наук Університету економіки та права «КРОК»

Гриценко Руслана

Лубенський фінансово – економічний коледж Полтавської державної аграрної академії

Науковий керівник:

Бойко Людмила Анатоліївна, викладач економічних дисциплін вищої кваліфікаційної категорії Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії

Грошова винагорода для переможців, які посіли почесне ІІІ місце на Конкурсі складала: для школярів – 3 000 грн., для студентів – 8 000 грн.

 

Дипломом ІІ ступеня в напрямі «Економіка» нагороджені:

Серед студентів

Лук’яненко Владислав

Університет імені Альфреда Нобеля

Науковий керівник:

Павлова Валентина Андріївна, доктор економічних наук, професор Університету імені Альфреда Нобеля

Савенко Ганна

Коледж транспорту та комп’ютерних технологій Чернігівського національного технологічного університету

Науковий керівник:

Поцелуйко Ірина Володимирівна, голова циклової комісії соціально-економічних дисциплін Чернігівського національного технологічного університету

Дипломом ІІ ступеня в напрямі «Міжнародні відносини» нагороджені:

Серед школярів

Коваленко Артур

«Перещепинський опорний освітній заклад №1» Дніпропетровської області

Кузьмяк Богдан

Самбірський технікум економіки та інформатики

Серед студентів

Волікова Олександра

Університет імені Альфреда Нобеля

Науковий керівник:

Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії Університету імені Альфреда Нобеля

Ніколаєва Анна

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Науковий керівник:

Іщенко Ігор Васильович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Дипломом ІІ ступеня в напрямі «Політика» нагороджені:

Серед школярів

Колеснік Євгенія

Миколаївська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел «Академія дитячої творчості»

Стрельчонок Софія

Томаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Дніпропетровської області

Серед студентів

Коптєв Олександр

Університет імені Альфреда Нобеля

Науковий керівник:

Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля

Мицко Ірина

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушінського

Науковий керівник:

Наумкіна Світлана Михайлівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського

Дипломом ІІ ступеня в напрямі «Право» нагороджені:

Серед студентів

Мамонова Юлія

Університет імені Альфреда Нобеля

Науковий керівник:

Тодорошко Тетяна Андріївна, старший викладач Університету імені Альфреда Нобеля

Семенкова Наталія

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Науковий керівник:

Новосад Анастасія Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Грошова винагорода для переможців, які посіли почесне ІІІ місце на Конкурсі складала: для школярів – 5 000 грн., для студентів – 10 000 грн.

 

Дипломом І ступеня в напрямі «Економіка» нагороджені:

Серед студентів

Колосова Віта

Університет банківської справи

Науковий керівник:

Пантєлєєва Наталія Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи Університету банківської справи


Дипломом І ступеня в напрямі «Міжнародні відносини» нагороджені:

Серед школярів

Пантелюк Юлія

Коломийський ліцей №4 імені Сергія Лисенка Івано-Франківської області

Серед студентів

Черниш Марина

Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

Науковий керівник:

Панченко Вікторія Сергіївна, кандидат історичних наук, викладач вищої категорії, Голова циклової комісії гуманітарних та природничих дисциплін Житомирського торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету

Дипломом І ступеня в напрямі «Політика» нагороджені:

Серед школярів

Вороненко Анна

Спеціалізована школа № 134 гуманістичного навчання та виховання

Серед студентів

Матухно Генріх

Університет імені Альфреда Нобеля

Науковий керівник:

Щедрова Галина Петрівна, доктор політичних наук, професор Університету імені Альфреда Нобеля

Дипломом І ступеня в напрямі «Право» нагороджені:

Серед школярів

Новосад Софія

Загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 3 Дніпропетровської обласної ради

Проведення Конкурсу на платформі Університету імені Альфреда Нобеля дає можливість залучити увагу шкільної та студентської молоді по всій країні до проблем економічного, політичного, правового та міжнародного розвитку України, новітніх наукових досліджень та пошуку перспектив розвитку наукового простору.

Конкурс продемонстрував високий рівень фахової підготовки учасників та їх велику зацікавленість в обговоренні нагальних проблем стратегічного розвитку України.

Спільна робота між учасниками конференції щодо формування новітніх пріоритетів наукових досліджень та обміну досвідом сформували новий імпульс для вирішення сучасних проблем розвитку України.

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт школярів та студентів до 28-ї річниці незалежності України «Новітня історія України: аналіз етапів становлення» та бажаємо подальших наукових звершень!


Завантажити збірник

 

 

21 травня 2019 р.

den«Строить будущее, понимая прошлое»
Университетом им. Нобеля учрежден молодежный научный конкурс

 

21 травня 2019 р.

gorodКонкурс дослідницьких робіт «Новітня історія України: аналіз етапів становлення»

 

 

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу до 28-ї річниці незалежності України «НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ЕТАПІВ СТАНОВЛЕННЯ»1/0