Видавництво

Університет імені Альфреда Нобеля видає широкий спектр навчальної і наукової літератури: підручники, навчальні посібники, монографії, наукові фахові журнали тощо. Вони підготовлені з використанням сучасних методологічних та наукових розробок, досягнень у сфері інформатизації навчального процесу із урахуванням вимог Болонської декларації.

Наукова і навчальна література, яку випускає видавництво Університету імені Альфреда Нобеля, відзначається високим рівнем літературного і наукового редагування, макетування та оригінальним дизайном, що презентує імідж сучасної університетської книги.

Університет імені Альфреда Нобеля випускає такі наукові фахові видання з економіки:

AO1(48)18 EV1(24)2018  NV1(10)17

Журнал «Академічний огляд» затверджено в Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ від 08.07. 2009 р. (зі змінами від 10. 05. 2017 р. № 693)
і зареєстровано
у міжнародних наукометричних базах
та директоріях Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, РИНЦ, індексується в Google Scholar та в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського.
(Виходить 2 рази на рік).

Журнал «Європейський вектор економічного розвитку» затверджено в Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ від 21.11. 2013 р. (зі змінами від 10. 05. 2017 р. № 693)
і зареєстровано
у міжнародних наукометричних базах
та директоріях Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, РИНЦ, індексується в Google Scholar та в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського.
(Виходить 2 рази на рік).

Журнал «Нобелівський вісник» затверджено в Переліку наукових фахових видань України рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (Економічний нобелівський вісник) (наказ від 26.05. 2014 р. (зі змінами від 11.07.17 р. № 996) і зареєстровано у міжнародних наукометричних базах
та директоріях Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, РИНЦ, індексується в Google Scholar та в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського.
(Виходить 1 раз на рік).

Запрошуємо до співробітництва у наших сучасних фахових виданнях з економіки науковців, підприємців, менеджерів,представників державних і громадських установ, викладачів ВНЗ, аспірантів.

З питань публікації наукових статей звертатися до редакції економічних видань
за тел. (056) 720-71-54, e-mail:
 rio@duan.edu.ua, k.rio@duan.edu.ua

Університет випускає також наукові фахові журнали «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія», «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки», що виходять 2 рази на рік.

visped1-15-18 philology1-15-2018  

Журнал «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля.
Серія «Педагогіка і психологія»

затверджено в Переліку
наукових фахових видань
рішенням Атестаційної колегії Міністерства
освіти і науки України
(наказ від 04.07.2014 р.
(зі змінами від 10.05.17 р. №693) 
і
зареєстровано
у міжнародних наукометричних базах та директоріях Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, РИНЦ, індексується в Google Scholar та
в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України
імені Вернадського.
(Виходить 2 рази на рік).

Журнал «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля.
Серія «Філологічні науки»
затверджено в Переліку
наукових фахових видань
рішенням Атестаційної колегії Міністерства
освіти і науки  України
(наказ від 9.03.2016 р. № 241)
і
зареєстровано
у міжнародних наукометричних базах та директоріях Ulrich’s Periodicals Directory,
Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, РИНЦ,
індексується в Google Scholar та в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського.
(Виходить 2 рази на рік).

 

До співробітництва у журналах «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля».Серія «Педагогіка і психологія» та «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки» запрошуються науковці і практики з відповідних галузей, вітчизняні і зарубіжні фахівці – педагоги, психологи та філологи.

З питань публікації наукових статей звертатися до редакцій:

Журнал «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля.
Серія «Педагогіка і психологія»
e-mail: iv_oliynik@ukr.net,
тел.: (0562) 31-24-74

Журнал «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля.
Серія «Філологічні науки»

e-mail: stepanova@duan.edu.ua  ( anika102@yandex.ru )
тел.: (050) 320-01-82

Банківські реквізити:

ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»
49000 м. Дніпро
вул. Січеславська Набережна, будинок 18
ЄДРПОУ - 20201672
ІПН 202016704022
р/р  26003050336274
ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО 305299

Видавництво