Комплексні науково-дослідні теми, які мають державну реєстрацію в УкрІнтеі

Кафедра

Назва науково-дослідної теми

Номер та дата реєстрації науково-дослідної теми

Термін виконання науково-дослідної теми (місяць/рік початку – місяць/рік закінчення)

П.І.Б. керівника науково-дослідної теми, науковий ступінь, вчене звання

Англійської філології та перекладу

Полікультурні аспекти романо-германського філологічного дискурсу та проблеми викладання перекладу, іноземних мов і літератур

(тема знаходиться на реєстрації)

 

Зінукова Н.В., д.філ.наук, професор

Економіки та моделювання бізнес-процесів

Структурні трансформації економіки України: макро-; мезо- й мікрорівні

номер державної реєстрації
0115U005679,
30 листопада 2015 р.

11.2015 – 11.2019 р.

Паршина О.А.,
д.е.н., професор

Інформаційних технологій

Математичні методи та алгоритми в задачах комп’ютерного моделювання

номер державної реєстрації
0118U000841,
20 червня
2018 р.

06.2018 – 06.2022 р.

Барташевська Ю.М., к.е.н., доцент

Інноваційного менеджменту та міжнародної логістики

Менеджмент та управління в умовах глобальних та соціально-економічних викликів

номер державної реєстрації
0118U000840,
20 червня
2018 р.

06.2018 – 06.2023 р.

Глуха Г.Я.,
д.е.н., доцент

Міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження інтегрованої звітності в інноваційній системі управління підприємством

номер державної реєстрації
0115U002754,
14 березня
2015 р.

03.2015 – 03.2020 р.

Болгар Т.М.,
д.е.н., професор

Міжнародного маркетингу

Маркетингове управління конкурентоспроможністю на мікро-, мезо-, макрорівні в сучасних умовах глобалізації

номер державної реєстрації
№0114U005600,
01 січня
2015 р.

01.2015 – 01.2019 р.

Тараненко І.В.,
д.е.н., професор

Міжнародних економічних відносин та економічної теорії

Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство

номер державної реєстрації
0115U000063,
15 січня
2015 р.

01.2015 – 01.2020 р.

Задоя А.О.,
д.е.н., професор

Педагогіки та психології

Теоретичні та методичні засади моделювання компетентнісної професійної освіти в контексті євроінтеграції

номер державної реєстрації
0717U0004331,
23 березня
2017 р. 

03.2017 – 03.2022 р.

Волкова Н.П.,
д.п.н., професор

Психологічний супровід особистості в умовах соціальної напруги, екологічної кризи та дестабілізації суспільно-економічного розвитку

номер державної реєстрації
0117U000785,
14 березня
2017 р.

03.2017 – 03.2022 р.

Батраченко І.Г., д.психол.н., доцент

Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Формування механізмів управління підприємствами

номер державної реєстрації 0115U000062,
2 лютого
2015 р.

02.2015 – 02.2020 р.

Павлова В.А.,
д.е.н., професор

Політології та міжнародних відносин

Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження підходів до аналізу політичних конфліктів і криз у сучасній Україні та світі

номер державної реєстрації
01182100185,
01 березня
2018 р.

03.2018 – 03.2023 р.

Щедрова Г.П.,
д.політ.н., професор

Права

Основні напрямки сучасного розвитку права і держави в Україні

номер державної реєстрації
0115U000797,
20 березня
2015 р.

03.2015 – 03.2020 р.

Пушкіна О.В.,
д.ю.н., професор

Прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

Англомовний філологічний дискурс в контексті міжкультурної комунікації та теорії і методики викладання іноземних мов

номер державної реєстрації
0117U007601,
01 листопада 2017 р.

03.2017 – 03.2022 р.

Тарнопольський О.Б.,
д.пед.наук, професор

Комплексні науково-дослідні теми, які мають державну реєстрацію в УкрІнтеі