Рада молодих вчених

Здобутки молодих вчених – стратегічний ресурс
розвитку економіки держави!

   Підвищення престижу наукової діяльності, підтримка й заохочення талановитої молоді до участі в наукових проектах є одним із ключових завдань держави, що прагне посісти гідне місце серед високорозвинених країн світу.
   На сьогоднішній день особливу увагу приділено популяризації науки, активному залученню молоді до проведення перспективних досліджень. Важлива роль у цьому процесі належить радам молодих учених вищих навчальних закладів.
   Метою діяльності Ради молодих вчених Університету імені Альфреда Нобеля є сприяння підготовці кадрів для науково-дослідницької, науково-педагогічної та методичної діяльності, пропаганди новітніх досягнень науки, відображення, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних і соціально-побутових інтересів та прав наукової молоді в університеті.
   Діяльність Ради  здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», інших нормативних актів України, Статуту ВНЗ і Положення про РМВ. 

   Основна увага в роботі Ради молодих вчених  приділяється ефективній  реалізації
творчого потенціалу молодих вчених (віком до 35 років),  пошукам нових напрямів вирішення організаційних, наукових і економічних проблем, а також представництву інтересів молодих вчених Університету імені Альфреда Нобеля в МОН України, НАНУ тощо.
     

 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ:

 • підтримка наукової діяльності молодих вчених, надання їм організаційної та інформаційної допомоги;
 • залучення осіб, які займаються дослідницькою професійною діяльністю в Університеті, до науково-дослідницької роботи;
 • участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених, циклів лекцій провідних вчених України та інших держав;
 • сприяння заохоченню обдарованих представників молодих вчених;
 • допомога в організації участі молодих вчених у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах тощо;
 • співробітництво з науковими, студентськими й іншими організаціями в Україні та за кордоном;
 • сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення наукових заходів;
 • методична та організаційна підтримка видання наукових праць молодих вчених;
 • сприяння впровадженню результатів досліджень молодих вчених і фахівців;
 • допомога у вирішенні соціальних проблем молодих вчених Університету;
 • сприяння у захисті інтелектуальної власності молодих вчених;
 • здійснення громадського контролю за дотриманням прав молодих вчених;
 • здійснення інших видів діяльності, що відповідають виконанню мети  Ради, і які не заборонені чинним законодавством України.
ГОЛОВИ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ (З 2004 РОКУ):

vakulych з 2016 р. – по теперішній час – Вакулич Марія Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, начальник наукового відділу.
kirich 2014 – 2016 рр.Кириченко Олена Валеріївна – аспірантка кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, фахівець наукового відділу
holodova 2012 – 2014 рр.Холодова Ольга Юріївна, к.т.н., доцент, доцент кафедри товарознавства і торговельного підприємництва
kras 2004 – 2012 рр. Красовська Олена Юріївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародного маркетингу, директор Міжнародної школи бізнесу IBS – засновник ради молодих вчених Університету

АКТИВ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ       

vakulych Вакулич Марія Михайлівна –
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, начальник наукового відділу.
 voshkolup

Вошколуп Ганна Юріївна

Кандидат педагогічних наук,
викладач кафедри педагогіки та психології

 

 

 golub

Голуб Дарина Олександрівна

Кандидат філологічних наук,
викладач кафедри англійської філології та перекладу

 zavizion

Завізіон Катерина Геннадіївна

Викладач кафедри англійської філології та перекладу

 kalinichenko

Калініченко Валерія Володимирівна

Викладач кафедри англійської філології та перекладу

 kalinchuk

Калінчук Марія Анатоліївна

Старший викладач rафедра економіки та моделювання бізнес-процесів

 

 kluchnik

Ключник Руслан Максимович

Кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин

lebid

Лебідь Ольга Валеріївна

Кандидат педагогічних наук, доцент? Доцент кафедри педагогіки та психології, за внутрішнім сумісництвом

 mostova

Мостова Анастасія Дмитрівна

Кандидат економічних наук, старший викладач

 paleeva

Палєєва Юлія Сергіївна

Старший викладач кафедри права

 pecherna

Печерна Катерина Юріївна

Викладач кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки

 plustchai

Плющай Олександр Олександрович

Викладач кафедри англійської філології та перекладу

 chern

Черноп’ятов Станіслав Володимирович

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри права

 stcholokova

Щолокова Ганна Володимирівна

Кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політології та міжнародних відносин

Найправильніше з поєднань —
це поєднання життєвого досвіду
зрілості з енергією молодості.

(Бернард Шоу)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ І ОСОБИСТІ ДОСЯГНЕННЯ
ЧЛЕНІВ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ:

Вакулич Марія Михайлівна - у 2018 р. отримано диплом про проходження 3-х модулів компоненту «Молоді лідери» Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України (Британська Рада в Україні).
У 2017 р. прийняла участь у роботі Школи молодого вченого – 2017: «Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених» щодо формування професійних компетенцій молодих учених з питань академічної доброчесності та впровадження в практику її стандартів. Організатори проекту: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Департамент освіти та науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Рада молодих вчених Дніпропетровської області. За результатами роботи Школи молодого вченого – 2017 розроблено та впроваджено в діяльність Кодекс академічної доброчесності Дніпропетровщини – 2017.
У 2016 р. отримано сертифікат про знання англійської мови FCE (First Certificate in English) – рівень C1 (Advanced – Просунутий рівень) з використання мови, читання та слухання (вид. Cambridge English Language Assessment, 2016).
У 2016 р. отримано Подяку від Голови Національного банку України Гонтарєвої В.О. за участь у роботі журі ІІІ Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
У 2015 р. отримано Грамоту Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації за особисті трудові досягнення у професійній, службовій діяльності, бездоганну працю, особисті заслуги під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з формуванням і забезпеченням реалізації державної політики у сфері освіти і науки, вагомий внесок у розвиток освітньої галузі та з нагоди відзначення Дня науки.       

Вошколуп Ганна Юріївна -протягом  2016 – 2018 р. приймає активну участь у роботі щорічного літнього інтенсивного семінару з гештальт терапії (МІГІС (Міжрегіональний інститут гештальт терапії та мистецтва).
У 2017 р. прийняла участь в роботі науково-методичного семінару «Відеоігри в освіті: вплив, досвід, потенціал» для викладачів та директорів технікумів і коледжів Дніпропетровської області.       

Голуб Дарина Олександрівна - у 2018 р. прийняла участь в міжнародному семінарі «CLIL Methodology and American English Teaching».
У 2017, 20178 рр. прийняла участь в навчальному елективному курсі «Трансформації і освітні процеси в країнах Вишеградської групи» в рамках проекту Міжнародного Вишеградського фонду.
Член професійних об’єднань за спеціальністю Ukrainian Translator Trainers’ Union (UTTU), International Association of Teachers of English as a Foreign Language in Ukraine (IATEFL Ukraine)

Дербак Ольга Анатоліївна - аспірант (Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Кожушко С.П., консультант: доктор педагогічних наук, проф. Волкова Н.П.)

У 2017-2018 н.р. підвищила кваліфікацію за напрямами «Комп'ютерні технології  в сучасній освіті: революція можливостей», «Інноваційні методи викладання навчання й менеджменту: новітні світові та європейські практики» (сертифікат на 18 годин); пройшла цикл семінарів-тренінгів з гейміфікації, м. Дніпро (сертифікат учасника).

Калініченко Валерія Володимирівна - у 2018 р. пройшла стажування у Вищій школі управління охороною праці (WSZOP), Катовіце, Польща.
У 2018 р. прийняла участь у Staff Training (STA) within ERASMUS+ programme у Вищій школі управління охороною праці в місті Катовіце, Польща.
У 2017 році прийняла участь у міжнародному проекті організованому перекладацькою компанією Text Partner (Katowice).
У 2016 р. прийняла участь у Міжнародному конкурсі художнього перекладу з французької на російську мову INALCO RUSSE OPEN Kids, який проводив  Департамент русистики у Національному інституті східних мов та цивілізацій INALCO, Париж, Франція (Département d’Études russes, Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris, France). Увійшла до 20 кращих перекладачів (http://inalco-russe-open.webnode.ru/rezultaty-konkursa-kids-2016/).

Ключник Руслан Максимович - у 2017-2018 н.р. був залучений до журналістської практики в Телерадіокомпанії «Українсько-польське радіо та телебачення  «Співдружність» з метою відповідності спеціалізації «Міжнародні аспекти політичної журналістики», беручи участь в якості автора аналітичної передачі.
Приймає активну участь у проведенні телевізійних передач «Топ-треш», «Епіграф», «Головна тема».

Лебідь Ольга Валеріївна - у 2017 р. прийняла участь в роботі науково-методичного семінару «Відеоігри в освіті: вплив, досвід, потенціал» для викладачів та директорів технікумів і коледжів Дніпропетровської області.

Мостова Анастасія Дмитрівна - у 2017 р. пройшла стажування у КП «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради з дисциплін «Регіональна економіка», «Територіальний маркетинг» та у Інституті післядипломної освіти Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету з дисциплін «Регіональна економіка», «Інфраструктура товарного ринку», «Маркетингові основи підприємницької діяльності», «Маркетингова політика розподілу», «Територіальний маркетинг».

Палєєва Юлія Сергіївна - пройшла міжнародне стажування «European international law» в Вищій Школі «HUMANITAS» (Польща) та отримала відповідний сертифікат (лютий 2018 р.)

Плющай Олександр Олександрович - у 2017, 20178 рр. прийняв участь в навчальному елективному курсі «Трансформації і освітні процеси в країнах Вишеградської групи» в рамках проекту Міжнародного Вишеградського фонду.
У 2017 р. прийняв участь в семінарі «Keynote Critical Thinking», організованому National Geographic Learning та Linguist LTD. Отримав сертифікат.
У 2016 р. отримав грант від Євросоюзу на здійснення академічних обмінів, викладацької діяльності та проведення наукових досліджень за програмою Erasmus + КА107 в університеті Кадіса на факультеті філології та філософії (місто Кадіс, Андалусія, Іспанія). Отримано 2 сертифікати про здійснення викладацької діяльності та проведення наукового дослідження з методики викладання письмового та усного перекладу та з організації самостійної роботи студентів-філологів та перекладачів.
Член Асоціаціїї іспаністів України з 2014 року.
Член організаційного комітету та член журі конкурсу студентських есе “Парагвай: країна відкриттів” (Університет дель Норте, м. Асунсьон, Парагвай та Університет імені Альфреда Нобеля, 2015 р.)

Черноп’ятов Станіслав Володимирович - У 2017 р. пройшов стажування у адвоката Рудницького Олександра Станіславовича (довідка про підсумки стажування за дисципліною «Адміністративна відповідальність» від 02.04.2018 № 1-УАН).

Вакулич Марія Михайлівна Красовська Олена Юрівїна, Кузьменко Оксана Василівна, Калінчук Марія Анатоліївна, Холодова Ольга Юріївна, Чебикіна Тетяна Сергіївна, Шкабаро Вероніка Миколаївна – Грамоти Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей «За перемогу в Обласному міжвузівському конкурсі «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання» - 2011, 2012, 2013, 2014 рр.

Рада молодих вчених