Новини

3 вересня 2015

Спеціалізованою вченою радою К 08.120.02, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійноїосвіти,  що працює при Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля, прийнято до захисту ряд дисертаційних  робіт на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук про що повідомлено у  спецвипуску газети «Освіта України»  №8 (32), 2015р.

1.Гаркавцев Євген Ігорович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює
– старший викладач кафедри психології та педагогіки Харківського національного університету внутрішніх справ
Назва дисертації – «Педагогічні умови формування професійної надійності майбутніх працівників органів внутрішніх справ»
Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Шифр спеціалізованої вченої ради – К 08.120.02
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18; т.(056) 778-20-96)
Науковий керівник – Федоренко Олена Іванівна,  доктор педагогічних наук, професор, начальник кафедри педагогіки та психології (Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України)
Офіційний опонент – Лігоцький Анатолій Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри управління та роботи з персоналом (Національна академія внутрішніх справ МВС України)
Офіційний опонент – Монастирський Валерій Миколайович,  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки (Донецький юридичний інститут МВС України).
2. Єрмакова Зоя Іванівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює
– тимчасово не працює
Назва дисертації – «Розвиток комунікативної компетентності викладачів професійно-технічних навчальних закладів у післядипломній освіті»
Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Шифр спеціалізованої вченої ради – К 08.120.02
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18; т.(056) 778-20-96)
Науковий керівник – Локарєва Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності, завідувач кафедри акторської майстерності (ДВНЗ «Запорізький національний університет» МОН України)
Офіційний опонент – Сушенцева  Лілія Леонідівна,  доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання (ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН України)
Офіційний опонент – Копельчак Михайло Павлович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу економіки професійно-технічної освіти і післядипломної освіти (Львівський науково-практичний центр Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України)
3. Максимова Лариса Петрівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює
– начальник відділу інформаційних технологій Кременчуцького інституту ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
Назва дисертації – «Організаційно-педагогічні засади забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій»
Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Шифр спеціалізованої вченої ради – К 08.120.02
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18; т.(056) 778-20-96)
Науковий керівник – Поясок Тамара Борисівна,  доктор педагогічних наук, професор, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук, завідувач кафедри психології, педагогіки та філософії (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського МОН України)
Офіційний опонент – Семеріков Сергій  Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фундаментальних і соціально-гуманітарних дисциплін (ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН України)
Офіційний опонентОсадча Катерина Петрівна,  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики і кібернетики, директор Центру дистанційного навчання (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького МОН України)
4. Мартиненко Марина Юріївна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює
– старший викладач кафедри філології та видавничої справи Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Назва дисертації – «Формування культури самостійної роботи майбутніх економістів засобами дистанційного навчання»
Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Шифр спеціалізованої вченої ради – К 08.120.02
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18; т.(056) 778-20-96)
Науковий керівник – Поясок Тамара Борисівна,  доктор педагогічних наук, професор, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук, завідувач кафедри психології, педагогіки та філософії (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського МОН України)
Офіційний опонент – Малихін Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії педагогіки (Київський університет імені Бориса Грінченка МОН України)
Офіційний опонент – Птахіна Ольга Миколаївна,  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри державної служби, адміністрування й управління Інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка  МОН України)
5. Наход Світлана Анатоліївна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює
– аспірант ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
Назва дисертації – «Формування прогностичних умінь майбутніх практичних психологів засобами інтерактивних технологій»
Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Шифр спеціалізованої вченої ради – К 08.120.02
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18; т.(056) 778-20-96)
Науковий керівник – Волкова Наталія Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології (ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»)
Офіційний опонент – Поясок Тамара Борисівна,  доктор педагогічних наук, професор, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук, завідувач кафедри психології, педагогіки та філософії (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського МОН України)
Офіційний опонент – Нагорна Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова МОН України)