Спеціалізована вчена рада Д 08.120.01

У ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» діє спеціалізована вчена рада Д 08.120.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на три роки згідно з додатком 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2017 р. № 1714 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 грудня 2017 року».

Контактний телефон:  (0562) 31-24-68
E-mail ради: pavlova@duan.edu.ua

Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.120.01

Голова ради:

 • Холод Борис Іванович, д.е.н., професор, президент, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

Заступник голови:

 • Павлова Валентина Андріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Вчений секретар:

 • Вакулич Марія Михайлівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

Члени ради:

Спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

 • Глуха Ганна Яківна – д.е.н., доцент, завідувач кафедри, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»;
 • Задоя Анатолій Олександрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»;
 • Кузьмінов Сергій Васильович, д.е.н., доцент, професор кафедри, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»;
 • Маслак Ольга Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»;
 • Осадча Наталія Вікторівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Університет митної справи та фінансів МОН України, спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»;
 • Решетілова Тетяна Борисівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН України, спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»;
 • Ткаченко Володимир Андрійович, д.е.н., професор, заступник директора, Науково-дослідний інститут розвитку економіки та суспільства ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»;

Спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

 • Болгар Тетяна Миколаївна – д.е.н., доцент, завідувач кафедри, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»;
 • Вакульчик Олена Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет митної справи та фінансів МОН України, спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»;
 • Головкова Людмила Степанівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені В. Лазаряна МОН України, спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»;
 • Довбня Світлана Борисівна – д.е.н., професор. завідувач кафедри, Національна металургійна академія України МОН України, спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»;
 • Крамаренко Галина Олександрівна, д.е.н., професор, професор кафедри, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»;
 • Момот Володимир Євгенович, д.е.н., проректор, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»;
 • Ткач Вікторія Олександрівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»;
 • Холод Сергій Борисович – д.е.н., доцент, ректор, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Анонс захисту дисертації квітень 2019

Увага!

Публічний захист дисертацій відбудеться 17 квітня 2019  року за адресою: ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18, ауд. А315.

На розгляд вченої ради представлена робота:

Бочарової Юлії Геннадіївни

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – в.о. завідувача кафедри економіки Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг)

Назва дисертації – «Розвиток інноваційної інфраструктури національної економіки: теорія та практика»

Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 — Економіка та управління національним господарством

Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 08.120.01

Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля» (49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18; тел. (0562) 32-14-68)

Науковий консультант – Чернега Оксана Богданівна, доктор економічних наук, професор, в.о. ректора (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України (м. Кривий Ріг)

Офіційний опонент – Князевич Анна Олександрівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту (Рівненський державний гуманітарний університет Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонентСавченко Володимир Федорович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонентЮринець Зорина Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту (Львівський національний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України).

Дата захисту 17 квітня 2019 року о 13.00

АВТОРЕФЕРАТ        

Дисертація Бочарової Юлії Геннадіївни 

Вiдгук опонента Князевич Анни Олександрівни на дисертацію Бочарової Юлії Геннадіївни

Вiдгук опонента Савченко Володимира Федоровича на дисертацію Бочарової Юлії Геннадіївни

Відгук опонента Юринець Зорини Володимирівни на дисертацію Бочарової Юлії Геннадіївни

Анонс захисту дисертації грудень 2018

Увага!

Публічний захист дисертацій відбудеться 19 грудня  2018 року  року за адресою: ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18, ауд. А315.

На розгляд вченої ради представлена робота:

Іванової Наталі Сергіївни

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює - доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг)

Назва дисертації – «Прогнозування забезпечення економічної безпеки національної економіки: регіональний аспект»

Шифр та назва спеціальності - 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

Шифр спеціалізованої вченої ради - Д 08.120.01

Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля» (49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18; тел. (0562) 32-14-68)

Науковий консультант – Чернега Оксана Богданівна, доктор економічних наук, професор, в.о. ректора (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України (м. Кривий Ріг)

Офіційний опонент – Маргасова Вікторія Геннадіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент – Лойко Валерія Вікторівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та економіки (Київський університет імені Бориса Грінченка)

Офіційний опонент – Богма Олена Сергіївна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Запорізький національний університет Міністерства освіти і науки України).

Дата захисту 19 грудня 2018 року о 13.00

Автореферат Іванової Наталі Сергіївни   

Дисертація Іванової Наталі Сергіївни

Вiдгук опонента Маргасової Вікторії Геннадіївни на дисертацію Іванової Наталі Сергіївни  

Вiдгук опонента Лойко Валерії Вікторівни на дисертацію Іванової Наталі Сергіївни  

Вiдгук опонента Богма Олени Сергіївни на дисертацію Іванової Наталі Сергіївни

 

Анонс захисту дисертацій на травень 2018 р.
засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.120.01


На розгляд вченої ради представлено дисертаційні роботи:

1. Задої Олександра Анатолійовича – аспіранта Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро

Назва дисертації– «Державне регулювання трансформації заощаджень в інвестиції»

Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Науковий керівник – Глуха Ганна Яківна, доктор економічних наук, доцент, проректор із забезпечення якості вищої освіти (Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро)

Офіційний опонент – Манжура Олександр Васильович, доктор економічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи (Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»)

Офіційний опонент – Мітал Олена Георгіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аудиту (Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського Міністерства освіти і науки України, м. Київ)

Захист відбудеться 17 травня 2018 року о 12.00

Автореферат Задої Олександра Анатолійовича

Дисертація Задої Олександра Анатолійовича

Відгук офіційного опонента  Манжури Олександра Васильовича

Відгук офіційного опонента Мітал Олени Георгіївни

2. Вакарчук Тетяни Сергіївни – головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Спеціалізований» Дніпропетровської митниці ДФС

Назва дисертації– «Формування стійкої рівноваги економічного зростання національної економіки»

Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Науковий керівник  – Павлова Валентина Андріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро)

Офіційний опонент – Пирог Ольга Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва (Національний університет «Львівська політехніка»)

Офіційний опонент – Удовиченко Крістіна Анатоліївна, кандидат економічних наук, викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності (Донецький державний університет управління, м. Маріуполь)

Захист відбудеться 17 травня 2018 року о 14.00

Автореферат Вакарчук Тетяни Сергіївни  

Дисертація Вакарчук Тетяни Сергіївни  

Відгук офіційного опонента  Пирог Ольги Володимирівни 

Відгук офіційного опонента Удовиченко Крістіни Анатоліївни

Анонс захисту дисертацій на червень 2017
Засідання спеціалізованої вченої ради
Д 08.120.01
з захисту докторської та кандидатських дисертацій

На розгляд вченої ради представлено дисертаційні роботи:

1. Горіної Ганни Олександрівни – доцента Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг)

Назва дисертації– «Розвиток ринку туристичних послуг України в умовах просторової поляризації»

Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Науковий консультант – Чернега Оксана Богданівна, доктор економічних наук, професор, в.о. ректора (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг)

Офіційний опонент – Макара Оксана Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Офіційний опонент – Мешко Наталія Петрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та туристичного бізнесу (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)

Офіційний опонент – Черниш Ірина Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри туризму та адміністрування (Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка)

Захист відбудеться 29 червня 2017 року о 10.00

Автореферат Горіної Ганни Олександрівни 

Дисертація Горіної Ганни Олександрівни

Відгук офіційного опонента Макари Оксани Василівни

Відгук офіційного опонента Мешко Наталії Петрівни

Відгук офіційного опонента Черниш Ірини Володимирівни

2. Пестовської Зої Станіславівни – старшого викладача кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» (м. Дніпро)

Назва дисертації – «Управління поточними фінансовими потребами машинобудівних підприємств»

Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Науковий керівник – Ткаченко Володимир Андрійович, доктор економічних наук, професор, заступник директора науково-дослідного інституту розвитку економіки та суспільства (ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»)

Офіційний опонент – Метеленко Наталя Георгіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Запорізька державна інженерна академія)

Офіційний опонент – Задерецька Роксолана Іванівна, кандидат економічних наук, викладач кафедри фінансів (Національний університет «Львівська політехніка»)

Захист відбудеться 29 червня 2017 року о 13.00

Автореферат Пестовської Зої Станіславівни

Дисертація Пестовської Зої Станіславівни

Відгук офіційного опонента Метеленко Наталії Георгієвни

Відгук офіційного опонента Задерецької Роксолани Іванівни

3. Воротнікова Віталія Анатолійовича – начальника сектору патентно-дослідницького відділу Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля» (м. Дніпро).

Назва дисертації – «Управління конкурентоспроможністю інноваційної продукції машинобудівних підприємств»

Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Науковий керівник – Момот Володимир Євгенович, доктор економічних наук, професор, проректор з міжнародної освітньої та наукової діяльності (ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»)

Офіційний опонент – Жовновач Руслана Іванівна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики (Кіровоградський національний технічний університет)

Офіційний опонент – Соколюк Галина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту (Хмельницький національний університет)

Захист відбудеться 30 червня 2017 року о 10.00

Автореферат Воротнікова Віталія Анатолійовича

Дисертація Воротнікова Віталія Анатолійовича

Відгук офіційного опонента Жовновач Руслани Іванівни

Відгук офіційного опонента Соколюк Галини Олександрівни

4. Евтушенко Ольги Анатоліївни – старшого викладача кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» (м. Дніпро)

Назва дисертації – «Управління фінансовим забезпеченням відтворення основних засобів машинобудівних підприємств»

Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Науковий керівник – Зборовська Ольга Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування (ДВНЗ «Запорізький національний університет»)

Офіційний опонент – Пилипенко Андрій Анатолійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)

Офіційний опонент – Колещук Орест Ярославович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій (Національний університет «Львівська політехніка»)

Захист відбудеться 30 червня 2017 року о 12.00

Автореферат Евтушенко Ольги Анатоліївни 

Дисертація Евтушенко Ольги Анатоліївни

Відгук офіційного опонента Пилипенко Андрія Анатолійовича

Відгук офіційного опонента Колещука Ореста Ярославовича

 

Чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.120.01 з захисту докторської дисертації за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством відбудеться в Університеті імені Альфреда Нобеля
17 березня 2017 року.

17 березня 2017 року

Публічний захист докторської дисертації :

Паршина Юрія Івановича – докторанта Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» (м. Дніпро)

Назва дисертації – «Забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства: концепція та методологія»

Науковий консультант – Верхоглядова Наталя Ігорівна, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи (Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»)

Офіційний опонент – Катан Людмила Ігорівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та банківської справи (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет)

Офіційний опонент – Лайко Олександр Іванович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор’я (Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України)

Офіційний опонент – Пирог Ольга Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва (Національний університет «Львівська політехніка»)

Захист відбудеться 17 березня 2017 року об 11.00

Автореферат Паршина Юрія Івановича

Дисертація Паршина Юрія Івановича

Відгук офіційного опонента Катан Л.І.

Відгук офіційного опонента Лайко О. І.

Відгук офіційного опонента Пирог О. В.

Захист дисертації квітень 2016

Публічний захист дисертацій відбудеться 05 квітня 2016 року  року за адресою: ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», Дніпропетровськ, вул. Січеславська Набережна, 18, ауд. А315.

На розгляд вченої ради представлена робота:

1. Александрової Богдани Вадимівни

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний фахівець з управління проектами та програмами (Представництво Центру міжнародного приватного підприємництва в Україні)

Назва дисертації – «Торгово-промислові палати в Україні як інституції стимулювання розвитку підприємництва»

Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 — Економіка та управління національним господарством

Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 08.120.01

Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Січеславська Набережна, 18; т.(056) 778-20-96)

Науковий керівник – Задоя Анатолій Олександрович, доктор економічних наук, професор, працівник народної освіти України, перший проректор, завідувач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії (ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»)

Офіційний опонент – Ляшенко Вячеслав Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва («Інститут економіки промисловості НАН України» (м. Київ))

Офіційний опонент – Остроумова Вікторія Володимирівна,  кандидат економічних наук, президент (Херсонська торгово-промислова палата)

Дата захисту 05 квітня 2016 року о 14.00

АВТОРЕФЕРАТ

Дисертація Александрової Богдани Вадимівни

Вiдгук опонента В.І. Ляшенко на дисертацію Александрової Б.В

Вiдгук опонента В.В. Остроумової на дисертацію Александрової Б.В

Спеціалізована вчена рада Д 08.120.01