Спеціалізована вчена рада К 08.120.02

УВАГА!!!

Згідно з Наказом МОН України №326 від 04.04.2018 року роботу єдиної в регіоні спеціалізованої вченої ради К 08.120.02, що діє в Університеті імені Альфреда Нобеля та має право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», подовжено до 31 грудня 2020 року!!!

Запрошуємо до співпраці молодих та перспективних науковців.

Контакти:   +38 056 791 12 65

___

Склад спеціалізованої вченої ради К 08.120.02

Голова ради:
доктор педагогічних наук, професор Волкова Наталія Павлівна, завідувач кафедри педагогіки та психології ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 13.00.04.

Заступник голови:
доктор педагогічних наук, професор Кожушко Світлана Павлівна, завідувач кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 13.00.04.

Вчений секретар:
кандидат педагогічних наук, доцент Лебідь Ольга Валеріївна, докторант кафедри педагогіки та психології ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 13:00.04.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради:

- доктор психологічних наук, доцент Батраченко Іван Георгійович, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», професор кафедри педагогіки та психології, спеціальність 13.00.04;

- доктор педагогічних наук, професор Васильєва Марина Петрівна, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, завідувач кафедри соціальної педагогіки, спеціальність 13.00.04

- доктор філологічних наук, професор Зірка Віра Василівна, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», професор кафедри англійської філології та перекладу , спеціальність 13.00.04;

- доктор педагогічних наук, професор Локарєва Галина Василівна, Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет», професор кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності, завідувач кафедри акторської майстерності, спеціальність 13.00.04;

- кандидат педагогічних  наук, доцент М'ясоїд Галина Іванівна, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», доцент кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки, спеціальність 13.00.04;

- доктор педагогічних наук, професор Павленко Олена Олександрівна, Університет митної справи та фінансів, завідувач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки, спеціальність 13.00.04;

- доктор педагогічних наук, професор Поясок Тамара Борисівна, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук, спеціальність 13.00.04;

- доктор педагогічних наук, доцент Самодрин Анатолій Петрович, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», професор кафедри педагогіки та психології, спеціальність 13.00.04;

- доктор педагогічних наук, професор Сапожников Станіслав Володимирович, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», професор кафедри педагогіки та психології, спеціальність 13.00.04;

- доктор педагогічних наук, професор Тарнопольський Олег Борисович, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов, спеціальність 13.00.04;

- кандидат педагогічних наук Токарєва Анастасія Вікторівна, Придніпровська академія будівництва та архітектури, доцент кафедри інтенсивного навчання іноземним мовам, спеціальність 13.00.04;

- кандидат педагогічних наук, доцент Шкляєва Галина Олександрівна, «Університет імені Альфреда Нобеля», доцент кафедри економіки, маркетингу та соціальної роботи, спеціальність 13.00.04.

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ

 Чергові засідання спеціалізованої вченої ради K 08.120.02 з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю13.00.04 – теорія і методика професійної освіти відбудуться в  Університеті імені Альфреда Нобеля
8 та 9 листопада   2018 року

  8 листопада  2018 року

Публічний захист кандидатських дисертацій :

1. Жданюк Анни Василівни - аспіранта кафедри педагогіки та психології Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля»

Назва дисертації - «Підготовка майбутніх юристів до запобігання  конфліктам у професійній діяльності»

Науковий керівник - Кожушко Світлана Павлівна,  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки (Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»)

Офіційний опонент - Яворська Галина Харлампіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології  (Міжнародний гуманітарний університет МОН України)

Офіційний опонент - Беспарточна Олена Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології, педагогіки та філософії (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського МОН України)

Захист відбудеться 8 листопада 2018 року о 12.00.

Автореферат Жданюк Анни Василівни

Відгук офіційного опонента Яворської Галини Харлампіївни

Відгук офіційного опонента Беспарточної Олент Іванівни

Дисертація Жданюк Анни Василівни

2.Богуш Людмили Андріївни- викладача кафедри педагогіки Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука

Назва дисертації - «Підготовка магістрів в галузі міжнародних відносин до стратегічного управління професійною кар'єрою»

Науковий керівник - Томашевська Ірина Петрівна,  кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Офіційний опонент - Кучай Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Офіційний опонент - Максимчук Лариса Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов (Хмельницький національний університет МОН України)

Захист відбудеться 8 листопада 2018 року о 14.00.

Автореферат Богуш Людмили Андріївни

Відгук офіційного опонента Кучая Олександра Володимировича

Відгук рфіційного опонента Максимчук Лариси Володимирівни

Дисертація Богуш Людмили Андріївни

3. Дімітрової - Бурлаєнко Світлани Дімової - старшого викладача кафедри вищої математики національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Назва дисертації - «Підготовка  студентів технічних університетів до виявлення креативної компетентності у професійній діяльності»

Науковий керівник - Резван Оксана Олексіївна,  доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН України)

Офіційний опонент - Кулєшова Вікторія Володимирівна,  доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інженерної педагогіки та психології (Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії МОН України)

Офіційний опонент - Семененко Інга Євгеніївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки (Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України)

Захист відбудеться 9 листопада 2018 року о 10.00.

Автореферат Дімітрової - Бурлаєнко Світлани Дімової

Відгук офіційного опонента Кулєшової Вікторії Володимирівни

Відгук офіційного опонента Семененко Інги Євгеніївни

Дисертація  Дімітрової - Бурлаєнко Світлани Дімової

4. Cороквашина Сергія Володимировича - заступника директора з навчально-методичної роботи Дніпропетровського центру професійної освіти державної служби зайнятості

Назва дисертації - «Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі у процесі професійної підготовки»

Науковий керівник - Волкова Наталія Павлівна,  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології  (Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»)

Офіційний опонент - Поясок Тамара Борисівна,  доктор педагогічних наук, професор, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук (Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградськогоМОН України)

Офіційний опонент - Кравець Світлана Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії дистанційного професійного навчання (Інститут професійно-технічної освіти НАПН України)

Захист відбудеться 9 листопада 2018 року о 12.00.

Автореферат Cороквашина Сергія Володимировича

Відгук опонента Поясок Тамари Борисівни

Відгук опонента Кравець Світлани Григорівни

Дисертація Cороквашина Сергія Володимировича

 Чергові засідання спеціалізованої вченої ради K 08.120.02 з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю13.00.04 – теорія і методика професійної освіти відбудуться в  Університеті імені Альфреда Нобеля
28 та 29 грудня  2017 року

 28 грудня 2017 року

Публічний захист кандидатських дисертацій :

1.Вошколуп Ганни Юріївни- аспіранта кафедри педагогіки та психології Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля»

Назва дисертації - «Формування конфліктологічної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін»

Науковий керівник - Волкова Наталія Павлівна,  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології  (Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»)

Офіційний опонент - Набока Ольга Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, перший проректор (Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”  МОН України)

Офіційний опонент - Калаур Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри педагогіки та менеджменту (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України)

Захист відбудеться 28 грудня  2017 року об 11.00.

Автореферат Вошколуп Ганни Юріївни

Дисертація Вошколуп Ганни Юріївни

Відгук офіційного опонента Набоки Ольги Георгіївни

Відгук офіційного опонента Калаур Світлани Миколаївни

2. Прус Наталії Олексіївни- викладача кафедри іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Назва дисертації - «Формування професійного іміджу майбутнього викладача іноземних мов»

Науковий керівник - Васильєва Марина Петрівна,  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН України)

Офіційний опонент - Морська Лілія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України)

Офіційний опонент - Размолодчикова Іванна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи (Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет» МОН України)

Захист відбудеться 28 грудня  2017 року о 14.00.

Автореферат Прус Наталії Олексіївни

Дисертація Прус Наталії Олексіївни

Відгук офіційного опонента Морської Лілії Іванівни

Відгук офіційного опонента Размолодчикової Іванни Вікторівни

  29 грудня 2017 року

Публічний захист кандидатської дисертації:

1. Артеменко Олени Вікторівни - заступника директора з навчально-виховної роботи Економіко-правничого коледжу Запорізького національного університету

Назва дисертації - «Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до науково-дослідницької діяльності»

Науковий керівник - Сущенко Лариса Олександрівна,  доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри освіти та управління навчальним закладом (Класичний приватний університет)

Офіційний опонент - Князян Маріанна Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри французької філології (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України)

Офіційний опонент - Білостоцька Ольга Вячеславівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя  (Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради)

Захист відбудеться 29 грудня 2017 року о 10.00.

Автореферат Артеменко Олени Вікторівни

Дисертація Артеменко Олени Вікторівни

Відзив офіційного опонента Князян Маріанни Олексіївни

Відгук офіційного опонента Білостоцької Ольги Вячеславівни

 

 

Спеціалізована вчена рада К 08.120.02